ВИНЕН ОЦЕТ „ПЕРУЩИЦА“ Вкусът на спомена и удоволствието от здравословното хранене носи Винен оцет „Перущица“. Винен оцет „Перущица“, съгласно европейското и българското законодателство е храна, произведена изключително чрез биологичния процес на двойна ферментация – алкохолна ферментация на винено грозде и…
vedena

© 2015 All Rights Reserved.